Even the life that you have is borrowed, Coz you r not promised tomorrow..

Saturday, February 2, 2008

ബ്ലോഗാക്ഷേപം - ഒരു പ്രധിഷേധം!

താഴെ പറഞിരിക്കുന്ന കാര്യങളും കഥാപാത്രങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ആയ ആരുമായും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.. ഇനി മറിച്ചു തൊന്നിയാല്‍ അതു നിങള്‍ മലയാളത്തില്‍ ബ്ലോഗാത്തതു കൊണ്ടാണു.


പണ്ടു പണ്ട് കേരളതില്‍ ഒരു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രസിദ്ധീകരണമുന്ടായിരുന്നു . അതു വായിക്കാന്‍ ലക്ഷക്കണക്കിനു ജനങള്‍ ഉണ്ടെന്നു അതിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വിശ്വസിച്ചു പോന്നു. പക്ഷെ സത്യം ഒരു നാള്‍ അവരും തിരിച്ചറിഞു - ഇതൊന്നും ആരും വായിക്കില്ല.. എല്ലാവരും ബ്ലോഗ് എന്നു പറയുന്ന ഒന്നിന്റെ പിന്നാലെ ആണു.
അതെ മലയാളികളും ബ്ലൊഗ് തുടങിയിരിക്കുന്നു.. ഇനി ഇപ്പൊള്‍ തങള്ക്കു രക്ഷയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്തെ പറ്റൂ.. അങനെ അവര്‍ തീരുമാനിച്ചു.. മലയാളം ബ്ലോഗിനെ അടിച്ചമര്‍ത്തുക.. അതിനായി അവര്‍ ഒരു ചാരനെ ബ്ലോഗിലേക്കയച്ചു..
ചാരന്‍ വലിയ പുലി ആയിരുന്നു(എന്നാണു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയതു). വിമര്‍ശനം, നിരൂപണം, കഥാ രചന തുടങിയവയില്‍ അപാര കഴിവും പരിചയവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണു. പക്ഷേ പോസ്റ്റുകള്‍ വന്നു തുടങിയപ്പോളേക്കും ബ്ലോഗിലുള്ളവര്‍ക്കു കാര്യം പിടികിട്ടി - അക്ഷരങളേ ജാലകതിനകത്തുകൂടി ഒന്നു ഒളിഞുനോക്കിയിട്ടെങിലും ഉന്ടൊ എന്നു സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എഴുത്തുകള്‍.. ആരും അങൊട്ടെക്കു തിരിഞു നോക്കനൊന്നും പൊയില്ല. തന്നെ ആരും വകവെക്കുന്നില്ലെന്നും തന്റെ പുലി സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുന്നില്ലെന്നും മനസ്സിലായ ചാരനു കലി വന്നു. അവിടെ കിടന്നു പല കോപ്രായങളും കാട്ടി.. എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല.. അവസാനം ഒരു വഴി കണ്ടു പിടിച്ചു.. ബ്ലോഗിന്റെ പ്രസിദ്ധിയെ കുപ്രസിദ്ധി ആക്കി മാറ്റുക.. അതിനായി തിരികെ തന്റെ പഴയ തട്ടകതിലെക്കു പൊയി അവിടെ ബ്ലോഗിനെയും അതില്‍ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും കഴിവുള്ളവരുമായവരെയും പറ്റി മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചു ഒരു കാച്ചങു കാച്ചി.. താന്‍ ബ്ലോഗാന്‍ ചെന്നപ്പൊള്‍ മൈന്‍ട്‌ ചെയ്തില്ലന്നു പറയാന്‍ പറ്റില്ലല്ലൊ.. അതുകൊന്ടു തന്നെ അസഭ്യം പറഞൂന്നും അവിടെ ഉള്ള കവിതക്കും കഥക്കുമൊന്നും ഒരു നിലവാരവും ഇല്ലെന്നുമൊക്കെ പറഞൊരു കാച്ച്...
പിന്നീടെന്തുണ്ടായി? കരിന്ബിന്‍ തോട്ടതില്‍ ആന കയറിയതു പോലെ ആയി എന്നു പറയാം.. ഇപ്പോള്‍ ബ്ലോഗ് പോയിട്ടു ' ബ്ലൊ' കെട്ടാല്‍ തന്നെ മൂപ്പര്‍ക്കു ഞെട്ടലാണു..

മലയാളം ബ്ലോഗിനെ മനസ്സിലാക്കെണമെങ്കില്‍ മിനിമം ബ്ലോഗെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സെന്‍സുണ്ടാവണം, സെന്‍സിറ്റീവിറ്റി ഉണ്ടാവണം, സെന്‍സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമ്.. അല്ല പിന്നെ!!

6 comments:

akberbooks said...

കൊള്ളാം.

Anonymous said...

ദയവായി Stop attacking blogs/ബ്ലോഗുകളെ അക്രമിക്കുന്നതു നിര്‍ത്തുക എന്ന ഹരജിയില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കുകകയും കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് ലിങ്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ.

ദ്രൗപദി said...

good one (ellam ariyunnund)

sivakumar ശിവകുമാര്‍ said...

വായിച്ചു......ഒന്നും പറയാനില്ല...പോട്ടെ...

awsuresh@gmail.com said...

മഞ്ഞപ്പത്രം തുലയട്ടെ.

rathisukam said...

മഞ്ഞപ്പത്രം തുലയട്ടെ.